Kdo může využívat nezávislé IP adresy?

Na použití nezávislých IP adres se nevztahují žádná omezení a může je využívat kdokoliv. Typickými uživateli nezávislých IP adres jsou:

  • Poskytovatelé připojení,
  • Datacentra a uživatelé datacenter,
  • Firemní sektor,
  • Státní správa,
  • Provozovatelé specifických Internetových služeb, které vyžadují větší množstvi adres.