Co je třeba technicky zajistit, aby nezávislé IP adresy začaly plnohodnotně fungovat?

Aby přidělené IP adresy začaly plnohodnotně fungovat, je potřeba adresy tzv. vypropagovat do Internetu prostřednictvím protokolu BGP v některém autonomním systému. To je možné vykonat některým z následujících způsobů:

  • Propagaci adres zajistí Váš vlastní směrovač pod přiděleným vlastním číslem autonomního systému. Tuto variantu doporučujeme použít přednostně.
  • Propagaci adres zajistí Váš poskytovatel připojení pod jeho vlastním číslem autonomního systému.
  • Propagaci adres zajistíme prostřednictvím našich směrovačů v geograficky oddělených datacentrech. Propojení do Vaší sítě je pak realizováno vyhrazenými datovými okruhy.