Jsou s provozem nezávislých IP adres spojeny nějaké další náklady?

Případné další náklady spojené s propagací IP adres nebo provozem BGP závisí na podmínkách sjednaných s Vaším poskytovatelem (poskytovateli) připojení. Dle našich zkušeností poskytovatelé připojení nezpoplatňují propagaci dalších adres nebo provoz vlastního autonomního systému.